Opći uvjeti poslovanja

Informacije na www.specchiasol.hr  internetskoj stranici informativnog su karaktera i nisu zamjena za liječenje. O upotrebi naših savjeta i preporuka, u skladu s vašim zdravstvenim stanjem, konzultirajte se sa svojim liječnikom.

Sloboda izbora je u vašim rukama.

 

 1. PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: Ro.Ra.Natura d.o.o. vlasnik je web stranice www.specchiasol.hr i distributer talijanskog branda Specchiasol u Hrvatskoj (dalje u tekstu: Specchiasol Hrvatska)

Skraćen naziv: Specchiasol Hrvatska

Sjedište: Put Marijana Matkovića 8, 10 090 Zagreb

Adresa ureda: Dobojska ulica 32, 10 000 Zagreb

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080172923

Poslovna banka i broj žiro-računa

ADDIKO banka: HR5425000091101002632

RBA banka: HR1024840081105565623

OIB: 12072318560

Porezni broj: HR01317300

Broj telefona: 01 3094 044

Adresa elektroničke pošte: info@roranatura.hr

Za sva pitanja i nejasnoće vezane za ove Uvjete korištenja ili postupak narudžbe možete se obratiti Ro.Ra. Naturi d.o.o. na adresu e-pošte info@roranatura.hr ili info@specchiasol.hr  ili putem telefona na broj: 01 3094 044 od ponedjeljka do petka od 8:30 do 16:30 sati.

 

 1. UVODNE ODREDBE

Proizvodi na web shopu predstavljaju poziv na kupnju te će Specchiasol Hrvatska odlučiti o prihvatu ponude dane od strane potrošača.

Ovim Uvjetima korištenja reguliraju se odnosi između potrošača i Specchiasol Hrvatska. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti

Sklapanje ugovora putem web stranice www.specchiasol.hr  predstavlja sklapanje ugovora na daljinu te se na njega primjenjuje pravna stečevina Europske unije, uključujući propise Republike Hrvatske.

Ovim Uvjetima korištenja reguliraju se odnosi između potrošača i Specchiasol Hrvatska. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Kada proizvode na web stranici www.specchiasol.hr  naručujete kao pravna osoba ne smatrate se potrošačem, te se na Vas ne odnose odjeljci ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“, „Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača“ i „Materijalni nedostatak“. Na Vas se u tom slučaju primjenjuju relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te drugi primjenjivi propisi.

Sadržaj web stranice www.specchiasol.hr  dostupan je na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik te se na sklopljene ugovore o kupoprodaji primjenjuje hrvatsko pravo, osim ako iz primjenjivih propisa ne proizlazi drugačije.

 

 1. PRODAJA MEDICINSKIH PROIZVODA

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj te specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskih proizvoda i veleprodaje mogu nuditi na prodaju medicinske proizvode na daljinu putem interneta u skladu sa svojom djelatnošću te sukladno posebnom propisu.

Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) možete kontaktirati putem telefona na broj: +385 1 4884 100 (centrala) ili putem e-pošte na adresu: halmed@halmed.hr

Na sljedećim poveznicama možete dobiti pristup podacima o pravnim i fizičkim osobama koje nude medicinske proizvode na daljinu: https://www.halmed.hr/Promet-proizvodnja-i-inspekcija/Baza-dozvola-za-proizvodnju-i-promet/Prodaja-medicinskih-proizvoda-na-daljinu-putem-Interneta/

Medicinski proizvodi koji se prodaju putem web shopa ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost pacijenata te su propisno proizvedeni. Kupci su dužni medicinske proizvode upotrebljavati u skladu s njihovom namjenom. 

Uz svaki medicinski proizvod priloženi su podaci za njegovo korištenje na siguran i pravilan način, uzimajući u obzir osposobljenost i znanje korisnika. Svaki kupac upoznat je s proizvođačem medicinskog proizvoda. 

Iznimno, uputa za uporabu nije potrebna za medicinske proizvode klase rizika I i IIa, ako ih je moguće sigurno koristiti bez upute.

U opravdanim i iznimnim slučajevima, uputa za uporabu nije potrebna za „in vitro“ dijagnostičke medicinske proizvode koje je moguće sigurno koristiti bez upute.

Upute za uporabu i označavanje medicinskog proizvoda napisane su na hrvatskom jeziku.

 

 1. OPĆE INFORMACIJE

Kupac i prodavatelj vezani su ovim Uvjetima korištenja, a u slučaju da je određena odredba suprotna prisilnim propisima hrvatskog prava primijenit će se prisilni propisi. 

Sadržaj web stranice zaštićen je pravom intelektualnog vlasništva. Kupci i korisnici web stranice www.specchiasol.hr ne mogu raspolagati pravima intelektualnog vlasništva Specchiasola Hrvatska bez prethodnog odobrenja. 

Korisnici i/ili kupci proizvoda dužni su suzdržavati se od nanošenja štete trećim osobama te su dužni poduzeti radnje kako bi se eventualna šteta umanjila.  

Specchiasol Hrvatska ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem web stranice www.specchiasol.hr , osim ako je odgovornost Specchiasola Hrvatska regulirana prisilnim propisima Republike Hrvatske.

Kupci sami snose troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup web stranici www.specchiasol.hr.

Specchiasol Hrvatska ulaže konstantne napore kako bi omogućio optimalan rad i kvalitetu web stranice. Specchiasol Hrvatska ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili privremeno nedostupno.

Specchiasol Hrvatska zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti, dopuniti ili ukinuti bilo koji dio svog poslovanja, što uključuje i web stranicu, odnosno bilo koji njezin dio, servise, podstranice ili usluge koje se putem njih pružaju. Predmetno pravo uključuje, ali se ne ograničava na, promjenu vremena dostupnosti sadržaja, dostupnosti novih podataka i načina prijenosa.

Specchiasol Hrvatska zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Uvjete korištenja. Sve izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave na web stranici www.specchiasol.hr.

Ugovorne strane dužne su postupati u skladu s načelima savjesnosti i poštenja, zabrane prouzročenja štete te dužnosti ispunjenja obveza.

 

 1. POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

Svi kupci koji obavljaju narudžbu putem web stranice www.specchiasol.hr dužni su prije narudžbe pročitati Uvjete korištenja.

Kupovina se obavlja ispunjavanjem za to predviđenog obrasca na web stranici www.specchiasol.hr

Kupovinu proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Prilikom ispunjavanja obrasca kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže kako bi isporuka protekla neometano.

Kupovina putem web stranice www.specchiasol.hr je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Kupac će putem elektroničke pošte biti obaviješten o primitku narudžbe i slanju paketa. 

Ako Specchiasol Hrvatska ne ispuni ugovor u roku o tome će, bez odgađanja, pisanim putem obavijestiti potrošača. Potrošač ima pravo na raskid ugovora samo ako je dao Specchiasolu Hrvatska naknadni razumni rok za ispunjenje. 

Narudžbu proizvoda kupac može obaviti nakon registracije na web stranici www.specchiasol.hr klikom na poveznicu „Moj profil“ ili klikom na „Prijava/Registracija“ i ispunjavanjem obrasca za registraciju. Ako je kupac već registriran, u svoj korisnički račun ulazi klikom na poveznicu „Moj profil“ te upisom e-mail adrese i lozinke i klikom na „Prijava“.

Na web stranici www.specchiasol.hr moguće je obaviti narudžbu kao gost. U tom slučaju od kupca će se tražiti samo oni podaci koji su bitni za obradu narudžbe.

Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda koje kupac bira na temelju fotografije i osnovnog opisa.

Pretraživanje proizvoda je moguće po različitim kriterijima. Upisom određenog pojma u prozorčić “Pretraga…” pojavit će se proizvodi koji su povezani s navedenim pojmom. Kupac može izabrati određeni proizvod koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama. Kupac proizvode bira iz liste proizvoda na web stranici www.specchiasol.hr koja je uređena prema kategorijama proizvoda. 

Kod proizvoda koji dolaze u više veličina, kupac je dužan odabrati veličinu proizvoda u za to određenom izborniku. 

Klikom miša na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod dodaje se u košaricu. Stavljanjem proizvoda u košaricu proizvod nije rezerviran, naručen niti kupljen. Kupac može nastaviti dodavati proizvode ili izvršiti pregled košarice klikom na „Košarica“. Kada kupac završi proces odabira proizvoda klikom na “Košarica“ preusmjerit će se na stranicu gdje se daje pregled proizvoda u košarici. 

Kupac može odabrati „Dovrši kupnju“ nakon čega će se preusmjeriti na stranicu na kojoj je kupac dužan unijeti svoje osobne podatke, te odabrati način dostave naručenih proizvoda (dostavnom službom ili osobno preuzimanje). Moguća je dostava na adresu različitu od adrese kupca, te ukoliko želi iskoristiti navedenu mogućnost, kupac može maknuti kvačicu pored „Podaci za dostavu računa jednaki su podacima za dostavu proizvoda“ te unijeti potrebne podatke. 

Kupac je dužan odabrati način plaćanja u za to predviđenom izborniku. Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice „Slažem se s uvjetima kupnje“ čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Uvjete korištenja te da se sa istima slaže. 

Ukoliko se kupac slaže sa kupnjom proizvoda koji su u košarici može kliknuti na ikonu „Potvrdi narudžbu“.

Nakon što kupac izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Uvjete korištenja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i da se ista obrađuje. Uvjeti korištenja koji su dostavljeni kupcu putem e-pošte obvezujući su za ugovorne strane.

Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je paket poslan.

Specchiasol Hrvatska zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda na stranicama bez prethodne najave. Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om. 

Vezano za bilo koji upit kupac može kontaktirati Ro.Ra. Naturu d.o.o. na besplatni broj telefona  0800 200 091 od ponedjeljka do petka od 8:30 do 16:30 sati ili putem e-pošte na adresu: info@specchiasol.hr

Ukoliko niste primili naručene proizvode koje ste platili u ugovorenom roku dostave molimo da  obavijestite Specchiasol Hrvatska o istom na adresu e-pošte info@specchiasol.hr.

 

 1. CIJENA PROIZVODA I NAČIN PLAĆANJA

Odabir načina plaćanja

Naručene proizvode i dostavu možete platiti prema modelu kojeg sami izaberete tijekom ispunjavanja narudžbe. 

Plaćanje proizvoda je moguće izvršiti :

 • plaćanjem po primitku pošiljke (pouzećem)
 • plaćanje putem direktne bankovne transakcije
 • jednokratnim online plaćanjem kreditnim i debitnim karticama

Plaćanje je moguće izvršiti sljedećim kreditnim karticama:

 • MasterCard
 • Visa
 • Maestro
 • Diners Club

 

I. Plaćanje po primitku pošiljke (pouzećem)

Ukoliko se odlučite za plaćanje prilikom preuzimanja pošiljke dužni ste proizvode platiti tek prilikom preuzimanja istih. Račun za naručeni proizvod dužni ste podmiriti dostavljaču pošiljke prilikom dostave naručenog proizvoda. Plaćanje dostavljaču moguće je novcem u gotovini.

 

II. Plaćanje putem direktne bankovne transakcije (plaćanje općom uplatnicom/virmanom/internet bankarstvom)

Opcija plaćanja direktnom bankovnom transakcijom omogućuje uplatu internet bankarstvom, mobilnim bankarstvom, u banci, pošti i slično. Pri zaprimanju narudžbe, na vašu e-mail adresu šaljemo predračun. Proizvode šaljemo u roku 3-5 dana nakon zaprimanja uplate na naš bankovni račun. Ako predračun nije plaćen u roku 7 dana, narudžba se stornira.

 U slučaju predračunskog plaćanja, koristite sljedeće podatke:

RO.RA. NATURA D.O.O.

Put Marijana Matkovića 8, 10000 Zagreb

ADDIKO banka: HR5425000091101002632

RBA banka: HR1024840081105565623

 

III. Plaćanje karticama

Moguće je kartično plaćanje sljedećim kreditnim karticama: MasterCard , Visa, Maestro, Diners Club. Prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama autorizacija plaćanja vrši se automatski. Specchiasol Hrvatska snosi sve manipulativne troškove autorizacije kreditne/debitne kartice korisnika. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupovine se prekida. Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem web shop usluge. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca od strane kurirske službe, u trenutku kada uplata bude evidentirana u našem sustavu ili u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice.

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.
CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.
Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
Corvus Pay sve prikupljene informacije smatra tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.
Hvala što koristite CorvusPay!

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje PDV te je izražena u hrvatskim kunama. Napominjemo da je sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj kuna, te kupac plaća trošak konverzije valuta.

 

 1. AKCIJE, POPUSTI, DOSTUPNOST ARTIKALA

Akcijska prodaja podrazumijeva prodaju određenih proizvoda po cijeni koja je nižoj od redovne cijene tog proizvoda. Akcije istaknute na našim web stranicama, ne vrijede u našim ostalim trgovinama i obratno, osim ako je drugačije navedeno.
Dostupnost pojedinog proizvoda u našoj internet trgovini, ne podrazumijeva dostupnost tog istog artikla u našim poslovnicama, i obrnuto. Specchiasol Hrvatska konstantno radi na ažuriranju informacija o proizvodima i njihovoj dostupnosti, no dostupnost varira i prodliježe izmjenama svakodnevno.  Ukoliko su proizvodi dostupni, status narudžbe se ažurira, isporuka narudžbe se potvrđuje Kupcu te se nastavlja s procesom naplate i isporuke. Ukoliko nismo u mogućnosti isporučiti dio narudžbe/cijelu narudžbu, zadržavamo pravo otkazivanja narudžbe, pri čemu u slučaju plaćanja kreditnom karticom, našem Payment Provideru (Corvus Pay) izdajemo nalog za storno prethodno rezerviranih sredstava, odnosno u slučaju bankovne transakcije vraćamo novac na račun s kojeg je uplata zaprimljena.

Kupcima koji kupuju proizvode za vrijeme akcije „Black Friday“ (Crni Petak) i drugih posebnih ponuda i oblika prodaje povremeno osiguravamo i darujemo besplatne proizvode i/ili usluge. Popusti naznačeni u promidžbenim materijalima za vrijeme posebnih ponuda i oblika prodaje vrijede samo za dio odabranih i označenih artikala. Uvjeti za dobivanje besplatnog proizvoda, testera i/ili usluge se utvrđuju tako da je uz pojedinu akciju ili kupnju posebno to i oglašeno. Redoslijed zaključenja pojedinih narudžbi i računa o izvršenoj kupovini određuje se automatski radom programa bez utjecaja ljudskog faktora i time se automatski određuje koji kupci imaju pravo na besplatni proizvod i/ili uslugu. Popusti naznačeni u promidžbenim materijalima za vrijeme posebnih ponuda i oblika prodaje vrijede samo za dio odabranih i označenih artikala te se ne zbrajaju s drugim popustima, pogodnostima te gratis uslugama kao što je npr. besplatna dostava za kupovinu iznad 200 kn. Proizvodi na koje se je ostvario određeni popust biti će izuzeti iz usluge “besplatna dostava”. 

Izraz “Akcija” ne koristi se u smislu zakonskog značenja iz članka 19. Zakona o zaštiti potrošača, već se zbog globalizacije nomenklature na webu odnosi na posebne ponude.

R1 račune ne izdajemo.

 

 1. OTPREMA I DOSTAVA PROIZVODA

Specchiasol Hrvatska  dostavu vrši unutar Republike Hrvatske. Naručene proizvode, koji su na zalihi, šaljemo idući radni dan od dana naručivanja. Iznimka su narudžbe koje su napravljene tijekom vikenda ili praznika kada ne šaljemo robu, tada narudžbu šaljemo prvi radni dan. U slučaju da naručeni proizvodi nisu na zalihi, kupca ćemo o tome obavijestiti te stornirati narudžbu. Isporuka na adresu se vrši u roku od 3-5 radnih dana.

Dostava se vrši na prag kućne ili poslovne adrese koju je kupac naveo posredstvom kurirske službe Hrvatske Pošte HP Express. U slučaju da na navedenoj adresi nema nikoga u vrijeme dostave, dostavna služba ostavit će obavijest o prispijeću pošiljke, s kontakt telefonom na koji kupac može dogovoriti ponovnu dostavu u vrijeme u koje mu odgovara, ili preuzimanje paketa u poslovnici dostavne službe.

Trošak dostave obračunava se u skladu s cjenikom dostave, koji je naveden u ovom dokumentu.

Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Napominjemo kako dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu.

Mole se kupci da prilikom preuzimanja pregledaju paket te odbiju preuzeti paket ukoliko je isti oštećen. Svojim potpisom pri preuzimanju, kupac potvrđuje da je preuzeo paket u neoštećenom stanju te dostavna služba ne odgovara za eventualne reklamacije, oštećenja ili umanjenje sadržaja preuzetog paketa, osim uz dokaz da oštećenje nije nastalo nakon uručenja.

Specchiasol Hrvatska zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova u slučajevima kada kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga.

Informacije o tome gdje se pošiljka nalazi i što se s njom događa kupac će dobiti SMS porukom od HP Expressa nakon što paket krene iz poštanskog skladišta. Na taj način moguće je pratiti svoj paket „Track&Trace“ elektronskom uslugom dostavne službe.

 

Vaša pošiljka kasni? 
– Možete pokrenuti potražni postupak na slijedeći način: 
Ispunite obrazac za prigovor “Unutarnji promet”: https://www.posta.hr/obrasci-1357/1357

Popunjeni obrazac možete: a) predati u svakom poštanskom uredu; b) faksirati na broj: +385 (0)1 4981 606; c) poslati ga na adresu elektroničke pošte: potrazni@posta.hr

Napomena: Uz obrazac trebate predati i potvrdu o primitku pošiljke. Potražni postupak bit će proveden u roku od 30 dana, od strane Hrvatske pošte.
HP Express kontakt centar: 0800 202 202
Ako kupac ne primi robu ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, ima pravo o tome obavijestiti prodavatelja kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Dostava za sve narudžbe u iznosu od 200,00 kn i više je besplatna. Cijenu dostave za sve narudžbe do 199,99 kn snosi kupac i ona iznosi 30,00 kn. 

Cijena dostave bit će izražena uz cijenu naručenih proizvoda prije završetka procesa narudžbe.

 

 1. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, čl.72., st.1, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od dana primitka naručenih proizvoda. Može nas kontaktirati pismenim putem maila www.specchiasol.hr.  

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je dužan o svojoj namjeri pismeno obavijestiti prodavatelja, te vratiti naručene proizvode o svom trošku. Vraćeni proizvodi moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupca, Specchiasol Hrvatska je dužan izvršiti povrat uplaćenoga novca, u roku 14 dana od dana primitka vraćenih proizvoda.

U slučaju pogrešno isporučenih ili neispravnih proizvoda, kupac ima pravo na zamjenu ili povrat. Kako bi ostvario pravo na zamjenu ili povrat proizvoda kupac je dužan u roku od 8 dana od dana zaprimanja proizvoda, obavijestiti prodavatelja putem telefona ili elektronske pošte info@roranatura.hr, te dogovoriti preuzimanje i zamjenu pogrešno isporučenih ili neispravnih proizvoda.

Troškove povrata i/ili zamjene pogrešno isporučenih ili neispravnih proizvoda snosi prodavatelj. Vraćeni proizvodi moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži.

Specchiasol Hrvatska nije odgovorna za pogreške koje se javljaju mjesec dana od preuzimanja proizvoda.

U slučaju pogreške, o kojoj je prodavatelj pravovremeno i pravilno obaviješten, Kupac od prodavatelja može zahtijevati da u roku od 14 dana od dana obavijesti o pogrešci i povrata proizvoda, izvrši povrat uplaćenog iznosa ili proizvode zamjeni za nove.

U slučaju da, pri preuzimanju proizvoda, Kupac ustanovi da je paket fizički oštećen ili pokazuje znakove otvaranja, Kupac treba odbiti preuzimanje paketa, jer u protivnom reklamacija od strane prodavatelja neće biti uvažena.

Kupac pritom nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga dijela ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana. 

Ukoliko kupac jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka. Kupac može Prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. 

Korisnik izjavu može poslati poštom na adresu Ro.Ra. Natura d.o.o, Dobojksa ulica 32, 10 000 Zagreb  ili elektroničkom poštom na e-mail info@specchiasol.hr , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora kupac može elektronički ispuniti tako da klikne ovdje. Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove dostave, ako ih je bilo, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi odluku Kupca o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Kupac je dužan robu poslati na adresu Ro.Ra. Natura d.o.o, Dobojksa ulica 32, 10 000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji u fizičkim poslovnicama. U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom, Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Jednostrani raskid ugovora i povrat“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

 

 1. OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore, potrošač može poslati putem pošte na adresu Ro.Ra. Natura d.o.o, Dobojska ulica 32, 10 000 Zagreb, elektroničke pošte na e-mail adresu info@specchiasol.hr.

Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Kako bi potrošaču Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svom imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.

Ukoliko je kupac pravna osoba na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Uvjetima korištenja i Zakonom o zaštiti potrošača.

 

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovaraju nadležnost i mjesno nadležnog suda u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Mogu se koristiti i drugi mehanizmi izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pred drugim centrima za mirenje, koja se u okviru svoje nadležnosti, bave alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova.

Diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme Europske komisije. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem poveznice:  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

To znači da ako nastane problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda, itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

 

 1. MATERIJALNI NEDOSTACI

Specchiasol Hrvatska odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima.

Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.

Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.

Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj odgovara :  
(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Nedostatak postoji:

 1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je Kupac upoznao Prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je Prodavatelj dao pristanak,
 3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili,
 4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je Prodavatelj stavio na raspolaganje Kupcu prije sklapanja ugovora,
 7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati,
 8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali Prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 9. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je Prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane Kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio Prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio Prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj  nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

 • uklanjanje nedostatka,
 • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 • sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.

 

 1. PROMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Specchiasol Hrvatska zadržava pravo promjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. Posjetitelji / Potrošači / Kupci su dužni uočiti te promjene te im se pravovremeno prilagoditi.

 

 1. JAMSTVO

Neki proizvodi koji se prodaju putem web shopa www.specchiasol.hr  imaju garanciju. Svaki proizvođač propisuje uvjete pod kojima se daje garancija na proizvod. Prava iz jamstvenog lista se mogu koristiti samo uz predočenje jamstvenog lista ili dokaza o kupnji (primjerice računa s navedenim serijskim brojem proizvoda) i to za vrijeme trajanja jamstvenog roka.

 

Prilog I OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

KUPAC:

Ime, prezime:

Adresa / kućni broj: 

Poštanski broj / grad:

 

PRIMA PRODAVATELJ:

Ro.Ra. Natura d.o.o.

Dobojska ulica 32

10 000 Zagreb

Datum:

Broj narudžbe:

__

Ja

ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe

_,
Naručene dana
__;
Primljene dana
__.

 

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.